H I S T O R I E N   O M   S  O   L A R S S O N

Vi är ett litet familjeföretag som grundades år 1933, av min far Sven Olov Larsson. Han började som snickarlärling i slutet av 1920-talet i Östervåla, för att några år senare fortsätta på egen hand. Vår firma har sedan starten arbetat med nytillverkning av möbler, huvudsakligen med repliker från 1700-talets rokoko- och gustavianska period. Vi följer ännu den traditionen och flera av de ursprungsmodeller som min far skapade på 1930-talet, efter originalförlagor, finns fortfarande kvar i vårt sortiment.
V E R K S A M H E T E N   F L Y T T A D E   T I L L   S T O C K H O L M
Rörelsen var ursprungligen belägen i Östervåla socken i norra Uppland. Men i början av femtiotalet flyttade min far sin verksamhet till Stockholm, som var ett mer centralt läge för många av hans kunder. Och 1983 tog jag, Mats Larsson, över företaget efter min far och under de följande åren har sortimentet och verksamheten utvecklats. Behovet av större visnings- och lagerlokaler har gjort att vi numera finns i Upplands Väsby, två mil norr om Stockholm.
V Å R A    K U N D E R
Idag arbetar vi med enskilda butiker, inredare och arkiteker både i Sverige och utomlands, både för privat och offentlig miljö. Bland våra kunder finns till exempel hotell, restauranger och kursgårdar med krav på genuin svensk möbeltradition i sin inredningsmiljö.


Ö S T E R V Å L A
Enligt tradition har denna ort sedan 1800-talets mitt benämnts som ”stolriket” och har dessutom så långt bak i tiden som 1600-talet, varit förknippat med en livskraftig hantverks- och möbeltradition. Som ett talande exempel kan nämnas, utifrån ett protokoll från Östervålas sockenstämma vid mitten av 1800-talet, där det varnas för att stoltillverkningen tar för mycket tid av jordbruket och att björken, som användes till virke, hotar att ta slut. Björken tog inte slut och stoltillverkningen blev räddningen för Östervåla.
Sven Larsson grundare av S O Larsson Stilmöbler.

Sonen Mats Larsson som idag driver företaget i samma anda.

© S O LARSSON STILMÖBLER EFTR. AB  |  E-POST: LARSSON.STILMOBLER@TELIA.COM  |  PRODUKTION: BÅS